cagdemirtekstil cagdemirtekstil cagdemirtekstil

- DEVERE -

Dokuma öncesi son safha olan çözgü bölümde, deveremiz, 20 denye ile 300 denye iplik numarası aralığında, 3.60 metre nüvert enine kadar titiz bir çalışma sonucu hazırlanıp dokuma bölümlerine sevk edilir...

ÇÖZGÜ HAZIRLAMA

İPLİK SEÇİMİ
İSTENİLEN TUŞE ve NİTELİK

Detaylı Bilgi
ÇÖZME (DEVERE)

İPLİĞİN BOYUNA GELEN KESİTLERİNİN BİRARAYA GELMESİ

Detaylı Bilgi
DOKUMA

ENİNE VE BOYUNA GELEN İPLİKLERİN DOKUMASI

Detaylı Bilgi